Vi jobbar med väl utvalda producenter världen över där vi finner ett gemensamt intresse i hållbarhet och en ansvarsfull produktion i såväl materialval, arbetsförhållanden och ur miljöaspekt. Därför är vi väldigt stolta över att många av våra produkter är märkta med diverse olika märkningar som Fairtrade, Svanen och FSC.

________

 

svanenmärkt logotyp 

Svanen är Nordens största miljömärke för möbler och inredning. Kraven höjs succesivt för att produkterna alltid ska vara det bästa valet ur miljö- och hälsosynpunkt. För att ett företag ska få en Svanenlicens och rättighet att Svanenmärka produkter, måste produkten tillhöra ett av Svanens produktområden och klara produkttypens krav. 

För att en produkt ska kunna bli Svanenmärkt måste leverantörer uppfylla de omfattande kraven i Svanens kriteriedokument. Dessa kriterier ställer krav på till exempel innehåll och användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, energi- och resursanvändning samt avfallshantering. Det ställs också kvalitetskrav avseende hållbarhet, styrka, säkerhet och stabilitet. Kontrollbesök görs på plats i fabrik och endast de allra bästa tillverkarna klarar att uppfylla kraven, som dessutom skärps vart femte år. 

 

logotyp av oeko-tex

OEKO-TEX® är ett globalt enhetligt och oberoende provnings- och certifieringssystem för textila produkter. Detta innebär att dessa produkter inte innehåller de kemikalier som anges i STANDARD®100 by OEKO-TEX, där kontrollkriterier och gränsvärden överskrider flera gånger nationella och internationella giltiga normer. OEKO-TEX® certifieringen förutsätter att samtliga beståndsdelar i en produkt lever upp till de ställda kraven – utöver tyg även exempelvis sytråd, stoppning, tryck samt icke-textila tillbehör såsom knappar, dragkedjor osv. 

 

fsc-mäkrning
FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Den ger mat, medicin och viktiga naturresurser som timmer och papper. Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till så att skogen också på lång sikt kan ge de här nyttigheterna. 

 

logotyp av fairtrade

Fairtrade är en märkning som innehåller krav för att odlare och anställda ska få bättre förutsättningar att med egen kraft, kunna förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Barnarbete och diskriminering motverkas samtidigt som demokrati, organisationsrätt, miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas.  Fairtrade är en internationell märkning.

 

vegan society logotyp

Vegan Society garanterar att produkten och tillverkningsprocessen är fri från animaliska produkter, biprodukter och derivat, men också att produkten inte har testats på djur. Denna certifiering garanterar även att användande och utveckling av genetiskt modifierade organismer (GMO) som används i produkter med Vegan Society märkningen inte innehåller några animaliska ingredienser.

Produkten har blivit tillagd i varukorgen